Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201509:00 – 11:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
                       Προεδρείο: Α. Κατσουλίδου, Κ. Αθανασάκης

ΕΑ11 – ΑΑ11 ENHMEΡΩΣΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΛΥΘΗΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΩΝ
                      ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΘΗΛΩΜΑΤΩΝ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕ
                      ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ abstract [PDF]
ΕΑ12 – ΑΑ12 ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ
                      HIV / AIDS abstract [PDF]
ΕΑ13 – ΑΑ13 Η HCV – ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΗ
                      ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΙΡΡΩΣΗΣ ΗΠΑΤΟΣ ΣΕ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ
                      ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
                      ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ abstract [PDF]
ΕΑ14 – ΑΑ14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ
                      ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ HIV ΣΕ ΕΤΕΡΟΦΥΛΟΦΙΛΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ:
                      ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ abstract [PDF]
ΕΑ15 – ΑΑ15 HIV ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΗ ΜΕ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ: ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
                      ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ abstract [PDF]
ΕΑ16 – ΑΑ16 Η ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ
                      ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΣΤΗΝ HCV ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΕΣΙΜΩΝ
                      ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΧΕΝ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ abstract [PDF]
ΕΑ17 – ΑΑ17 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ
                      ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΕ HIV ΟΡΟΘΕΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕΤΑΞΥ
                      2004 ΚΑΙ 2014 abstract [PDF]
ΕΑ18 – ΑΑ18 HCV / HIV – ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΗ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥ
                      ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
                      ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ abstract [PDF]
ΕΑ19 – ΑΑ19 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ
                      ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΗIV-1 ΣΤΟΥΣ ΧΕΝ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ abstract [PDF]
ΕΑ20 – ΑΑ20 ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ HIV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
                      ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ) abstract [PDF]

11:00 – 11:30 Διάλειμμα

11:30 – 13:00 Στρογγυλό Τραπέζι: Νεώτερες Εξελίξεις στη Θεραπευτική Αντιμετώπιση
                       της HIV Λοίμωξης
                       Προεδρείο: Α. Παπαδόπουλος, Β. Παπασταμόπουλος

                       • Έναρξη αντιρετροϊκής θεραπείας. Η σημασία της Μελέτης START, Γ. Τουλούμη pp [PDF]
                       • Σύγχρονα σχήματα έναρξης και αλλαγής της αντιρετροϊκής θεραπεία,
                         Π. Παναγόπουλος pp [PDF]
                       • Συλλοίμωξη HIV και HCV, Α. Αντωνιάδου

                       Σχολιασμός: Α. Παπαδόπουλος

13:00 – 13:30 Διάλεξη: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ: Σύνδεση HIV-1 Οροθετικών XEN
                       με τις Μονάδες Λοιμώξεων
                       Προεδρείο: Σ. Τσιόδρας
                       Ομιλήτρια: Μ. Ψυχογυιού pp [PDF]

13:30 – 14:30 Διάλειμμα

14:30 – 15:30 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
                       Προεδρείο: Ο. Κατσαρού, Δ. Παρασκευά

ΕΑ21 – ΑΑ21 Η ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΡΙΓΓΑΣ, Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
                      ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΜΗ – ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ
                      ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (HCV) ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ
                      ΕΝΕΣΙΜΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΧΕΝ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ abstract [PDF]
ΕΑ22 – ΑΑ22 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΔΟΒΛΕΦΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
                      ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ HIV ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
                      ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ abstract [PDF]
ΕΑ23 – ΑΑ23 ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ C
                      ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟ
                      ΦΟΡΤΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ abstract [PDF]
ΕΑ24 – ΑΑ24 ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ C (HCV) ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ
                      ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΧΕΝ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ abstract [PDF]
ΕΑ25 – ΑΑ25 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟΝ
                      ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟ Anti-HCV ΣΕ ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
                      ΑΘΗΝΑ abstract [PDF]
ΕΑ26 – ΑΑ26 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΟΤΥΠΟΥ D ΤΟΥ HBV:
                      Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ
                      ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ abstract [PDF]

15:30 – 16:00 Διάλεξη: Σύγχρονες εξελίξεις στην πολιτική διαχείρισης
                       των ναρκωτικών ουσιών
                       Προεδρείο: Μ. Μαλλιώρη
                       Ομιλητής: Θ. Αποστόλου [PDF]

16:00 – 16:30 Διάλειμμα

16:30 – 18:00 Στρογγυλό Τραπέζι: ΟΚΑΝΑ – ΚΕΘΕΑ: Ολοκληρωμένες Στρατηγικές
                       Αντιμετώπισης και Μείωσης Βλάβης από HIV, HBV, HCV
                       Προεδρείο: Ε. Καφετζόπουλος, Β. Γκιτάκος

                       • Μείωση της βλάβης: Μετά την επιδημία του HIV στην Αθήνα, τι…;, Μ. Μιχαήλ pp [PDF]
                       • Η θεραπεία των εξαρτημένων στο πλαίσιο του ΟΚΑΝΑ:
                         Πεπραγμένα και προκλήσεις, Ο. Αναγνώστου pp [PDF]
                       • HIV και Ηπατίτιδα, δύο άγνωστοι κίνδυνοι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης,
                         A.-A. Κωνσταντινίδης pp [PDF]
                       • Δυσκολία στη Θεραπεία: Συννοσηρότητα με χρήση ουσιών, αλκοόλ,
                         ψυχική διαταραχή, Ε. Γρινάκης pp [PDF]

                       Σχολιασμός: Μ. Τερζίδου, Σ. Μανωλακόπουλος