Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 201509:30 – 11:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις
                       Προεδρείο: Χ. Λεμονίδου, Ν. Τασσόπουλος

ΕΑ27 – ΑΑ27 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΙΑΣ IN-HOUSE ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ
                      ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ HCV RNA ΜΕ ΤΗΝ COBAS AMPLIPREP /
                      COBAS TAQMAN HCV TEST v.2.0 ΚΑΙ THN ABBOTT REAL – TIME PCR ASSAY
                      m2000sp – m2000rt abstract [PDF]
ΕΑ28 – ΑΑ28 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ ΤΟΥ HIV-1 ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
                      ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 – 2014 ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ abstract [PDF]
ΕΑ29 – ΑΑ29 ΣΥΓΚΡΙTIKH ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΒΒΟΤΤ RealTime ΜΕ IN – HOUSE
                      REAL TIME PCR ΣΤΟN LC V1 ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ HBV –
                      DNA ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ abstract [PDF]
ΕΑ30 – ΑΑ30 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Abbott RealTime HCV ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ
                      ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ HCV – RNA ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ
                      COBAS Ampliprep / COBAS TaqMan HCV Test version 2.0 abstract [PDF]
ΕΑ31 – ΑΑ31 ΦΥΛΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΟΓΕΝΩΝ
                      ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΤΑ SANGER ΚΑΙ
                      ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NEXT GENERATION SEQUENCING,NGS)
                      454 GS JUNIOR (ROCHE) ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
                      (ΧΕΝ) ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ abstract [PDF]
ΕΑ32 – ΑΑ32 ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΟΝΟΤΥΠΟΥ D ΤΟΥ HBV ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
                      ΚΛΙΜΑΚΑ abstract [PDF]
ΕΑ33 – ΑΑ33 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΑΣ ΗΙV-1 ΥΠΟΤΥΠΟΥ Β ΣΤΗΝ
                      ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ abstract [PDF]
ΕΑ34 – ΑΑ34 OΙ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΚΙΝΗΤΗ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ-1 ΤΗΣ
                      ΙΝΤΕΡΦΕΡΟΝΗΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ HBeAg – ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ
                      ΧΡΟΝΙΑΣ HBV ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΥΚΑΣΙΟΥΣ abstract [PDF]
ΕΑ35 – ΑΑ35 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ REAL-TIME PCR ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΣΟΤΙΚΟ
                      ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ HIV RNA – ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ bDNA 3.0 abstract [PDF]

11:00 – 11:30 Διάλεξη: Η Φυλογεωγραφία του HIV και HCV στον εικοστό αιώνα:
                       Το σκηνικό της κοινωνικοπολιτικής υπερμετάδοσης
                       Προεδρείο: Κ. Κατσουγιάννη
                       Ομιλητής: Γκ. Μαγιορκίνης pp [PDF]

11:30 – 13:00 Δορυφορικό Συμπόσιο με την ευγενική χορηγία της εταιρίας ABBVIE:
                       Hepaction: Ομάδα εργασίας εμπειρογνωμόνων “Hepaction” για την
                       αντιμετώπιση της HCV
                       Προεδρείο: Γ. Νταλέκος, Κ. Σουλιώτης

                       • Ομάδα “Hepaction” Σκοπός και Στόχοι, Γ. Καλαμίτσης pp [PDF]
                       • Επιδημιολογικά δεδομένα Ηπατίτιδας C στην Ελλάδα και Φυσική Ιστορία
                         Νόσου, Ι. Κοσκίνας pp [PDF]
                       • Οικονομική επιβάρυνση νόσου, Κ. Σουλιώτης
                       • Πρόληψη, Ε. Καφετζόπουλος pp [PDF]
                       • Φραγμούς στην πρόσβαση στην θεραπεία, Μ. Κλώκα pp [PDF]

                       Σχολιασμός: Γ. Παπαθεοδωρίδης, Α. Χατζάκης

13:00 – 13:30 Διάλειμμα

13:30 – 14:00 Διάλεξη: Κακοήθεις Δερματικές Νεοπλασίες
                       σε Ανοσοκατεσταλμένους Ασθενείς
                       Προεδρείο: Α. Χατζάκης
                       Ομιλητής: Α. Στρατηγός

14:00 – 15:30 Συμπεράσματα και Προτάσεις από την
                       3η Πανελλήνια Συνάντηση AIDS και Ηπατίτιδες
                       Προεδρείο: Α. Χατζάκης, Κ. Πολίτη
                       Σχολιασμός: Ι. Κοσκίνας, Ι. Βλαχογιαννάκος,
                       Δ. Καββαθά & άλλοι σχολιαστές

15:30 – 16:00 Βραβεία, Λήξη Συνεδρίου
                       Προεδρείο: Α. Χατζάκης, Α. Τζώνου