Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνία
17 – 19 Σεπτεμβρίου 2015

Εγγραφές – Δικαίωμα Συμμετοχής
Οι εγγραφές είναι δωρεάν.

Έκθεση
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου Εταιρίες Φαρμακευτικές, Ιατρικών Οργάνων και Συσκευών θα εκθέσουν τα προϊόντα τους.

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από τη Γραμματεία, μετά τη λήξη των εργασιών
του Συνεδρίου και εφόσον έχουν παρακολουθήσει το 60% του συνόλου των ωρών.

Οργάνωση – Γραμματεία Συνεδρίου
mastermind-logo

Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι
T.K. 151 24
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@tmg.gr
URL: www.tmg.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Σπυριδούλα Σιαλμά
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
Ηλ. Ταχυδρομείο: ssialma@tmg.gr
web site: www.tmg.gr